Tuin aantrekkelijk maken voor reptielen en amfibieën

Tuin aantrekkelijk maken voor reptielen en amfibieën

De afname van reptielen en amfibieën wereldwijd en in Nederland baart biologen grote zorgen. Tijd dus om de tuin zodoende in te richten dat deze aantrekkelijk wordt voor de verschillende diersoorten.

Tuin als doorgang naar ander leefgebied

Door de aanleg van wegen, huizen en weilanden wordt het leefgebied van reptielen en amfibieën beperkt. Het aanleggen van een voor deze diersoorten vriendelijke tuin kan erin resulteren dat de tuin gebruikt wordt als doorgang van het ene naar het andere leefgebied of zelfs tot permanente verblijfplaats gekozen wordt door salamanders, kikkers en slangen.

Aanleggen van voldoende schuilplekken

Reptielen zijn koudbloedige dieren die voor een groot deel op het land leven en een vochtige, donkere en bovendien veilige schuilplek nodig hebben. Door schuilplekken aan te leggen (met hout, stenen, composthopen en planten in verschillende hoogtes) wordt een omgeving gecreëerd waarin reptielen en ook amfibieën kunnen leven.

Voorzien in de voedselbehoefte van in de tuin levende reptielen

Om te voorzien in de voedselbehoefte moet een hoekje in de tuin aangelegd worden waar insecten te vinden zijn. Bladeren, dood hout, stenen en een composthoop zorgen voor een blijvende aanvoer van insecten die door reptielen als voedsel genuttigd worden.

Een vijver in de tuin

Veel reptielen en amfibieën hebben water nodig om zich voort te kunnen planten. Een vijver hoeft niet bijzonder groot te zijn, zolang deze in de zon ligt, voldoende waterplanten heeft en de mogelijkheid biedt om snel het water in en uit te kunnen, kortom als het om een ecologische vijver gaat, dan is deze geschikt voor het aantrekken van reptielen en amfibieën.