Natuurpark Nederland bedreigd door virus

Natuurpark Nederland bedreigd door virus

De wereldwijde afname van amfibieën en reptielen begint ook in Nederland zijn tol te eisen. In een aantal gebieden van het Nederlandse Natuurpark Meinweg in Roermond waar kikkers, padden en salamanders leven is het Rana-virus uitgebroken. Het virus is niet besmettelijk voor mensen en dieren, maar kan amfibieën doden.

Maatregelen om amfibieën tegen het virus te beschermen

Het Rana-virus is in twee poelen van Park Meinweg gevonden, waarna direct maatregelen genomen zijn om verdere verspreiding van het voor amfibieën dodelijke virus te voorkomen. Bepaalde delen van het park, met name rondom het gebied waar de virus gevonden is wordt afgesloten voor het publiek. Daarnaast wordt aan bezoekers het advies gegeven om op minimaal 50 meter afstand van water te blijven om de kans om besmetting te minimaliseren.Staatsbosbeheer doet tevens een dringend beroep op eigenaars van honden om deze niet in de poelen te laten zwemmen. De maatregelen gelden minimaal tot eind september.

Factsheet Rana Virus: