Herstel Nederlandse natuur voorbeeld voor rest van de wereld

Herstel Nederlandse natuur voorbeeld voor rest van de wereld

Terwijl de gestage afname van reptielen en amfibieën wereldwijd grote zorgen baart, is er in Nederland volgens het ‘Living Planet Report 2014’ van het WNF juist een stijging te zien in het aantal diersoorten. Dankzij deze stijging dient het Nederlandse natuurherstel als voorbeeld voor de hele wereld.

Wil jij ook graag reptielen spotten voor de ontwikkeling van de Nederlandse natuur? Download dan nu de app en begin! voor zowel android als apple telefoons.

     

Voorzichtig herstel Nederlandse natuur

Vanaf 1990 is er een lichte stijging merkbaar in de afname van het aantal plant- en diersoorten in Nederland. Door het nemen van diverse maatregelen neemt het aantal reptielen en amfibieën eveneens toe. Opgemerkt dient te worden dat het voor 1990 echter al slecht gesteld was met de biodiversiteit in Nederland en dat slechts 15% van de natuur bewaard is gebleven. Met deze cijfers als uitgangspunt is een stijging van 22% in het aantal reptielen, vogels en vissen gerealiseerd binnen de afgelopen 25 jaar. Deze vooruitgang is mede te danken aan het verminderen van verontreinigende uitstoot en het aanwijzen van meer natuurreservaten waarbij de natuur de kans krijgt om te herstellen. De aanzet tot het verbeteren van de leefomstandigheden van reptielen, amfibieën en andere diersoorten is gegeven en wordt door verschillende landen als een voorbeeld genomen om de natuur in andere landen eveneens te herstellen.