Reptielen

Herstel Nederlandse natuur voorbeeld voor rest van de wereld

Geplaatst op sep 30, 2014 in Nieuws, Reptielen

Terwijl de gestage afname van reptielen en amfibieën wereldwijd grote zorgen baart, is er in Nederland volgens het ‘Living Planet Report 2014’ van het WNF juist een stijging te zien in het aantal diersoorten. Dankzij deze stijging dient het Nederlandse natuurherstel als voorbeeld voor de hele wereld.

Wil jij ook graag reptielen spotten voor de ontwikkeling van de Nederlandse natuur? Download dan nu de app en begin! voor zowel android als apple telefoons.

     

Voorzichtig herstel Nederlandse natuur

Vanaf 1990 is er een lichte stijging merkbaar in de afname van het aantal plant- en diersoorten in Nederland. Door het nemen van diverse maatregelen neemt het aantal reptielen en amfibieën eveneens toe. Opgemerkt dient te worden dat het voor 1990 echter al slecht gesteld was met de biodiversiteit in Nederland en dat slechts 15% van de natuur bewaard is gebleven. Met deze cijfers als uitgangspunt is een stijging van 22% in het aantal reptielen, vogels en vissen gerealiseerd binnen de afgelopen 25 jaar. Deze vooruitgang is mede te danken aan het verminderen van verontreinigende uitstoot en het aanwijzen van meer natuurreservaten waarbij de natuur de kans krijgt om te herstellen. De aanzet tot het verbeteren van de leefomstandigheden van reptielen, amfibieën en andere diersoorten is gegeven en wordt door verschillende landen als een voorbeeld genomen om de natuur in andere landen eveneens te herstellen.

Lees Verder

Tuin aantrekkelijk maken voor reptielen en amfibieën

Geplaatst op jun 11, 2014 in Reptielen, Tips

De afname van reptielen en amfibieën wereldwijd en in Nederland baart biologen grote zorgen. Tijd dus om de tuin zodoende in te richten dat deze aantrekkelijk wordt voor de verschillende diersoorten.

Tuin als doorgang naar ander leefgebied

Door de aanleg van wegen, huizen en weilanden wordt het leefgebied van reptielen en amfibieën beperkt. Het aanleggen van een voor deze diersoorten vriendelijke tuin kan erin resulteren dat de tuin gebruikt wordt als doorgang van het ene naar het andere leefgebied of zelfs tot permanente verblijfplaats gekozen wordt door salamanders, kikkers en slangen.

Aanleggen van voldoende schuilplekken

Reptielen zijn koudbloedige dieren die voor een groot deel op het land leven en een vochtige, donkere en bovendien veilige schuilplek nodig hebben. Door schuilplekken aan te leggen (met hout, stenen, composthopen en planten in verschillende hoogtes) wordt een omgeving gecreëerd waarin reptielen en ook amfibieën kunnen leven.

Voorzien in de voedselbehoefte van in de tuin levende reptielen

Om te voorzien in de voedselbehoefte moet een hoekje in de tuin aangelegd worden waar insecten te vinden zijn. Bladeren, dood hout, stenen en een composthoop zorgen voor een blijvende aanvoer van insecten die door reptielen als voedsel genuttigd worden.

Een vijver in de tuin

Veel reptielen en amfibieën hebben water nodig om zich voort te kunnen planten. Een vijver hoeft niet bijzonder groot te zijn, zolang deze in de zon ligt, voldoende waterplanten heeft en de mogelijkheid biedt om snel het water in en uit te kunnen, kortom als het om een ecologische vijver gaat, dan is deze geschikt voor het aantrekken van reptielen en amfibieën.

Lees Verder

Inlandse reptielen en amfibieën vaak illegaal verhandeld

Geplaatst op mei 4, 2014 in Amfibieën, Nieuws, Reptielen

Uit onderzoek van Stichting Ravon blijkt dat er op geregelde basis illegale handel van inheemse reptielen en amfibieën plaatsvindt. Niet alleen particulieren maken zich hieraan schuldig via handelswebsites als Marktplaats, ook handelaren in dieren zijn hieraan debet.

Wet op bescherming inheemse reptielen en amfibieën

Volgens de Nederlandse wet is het sinds 1973 verboden om inheemse reptielen of amfibieën in bezit te hebben of deze te verhandelen. Op de wet geldt de uitzondering voor educatieve doeleinden en onderzoek. Voorwaarde hiervoor is echter dat de opgekweekte dieren voor hun metamorfose in hun natuurlijke habitat teruggeplaatst worden.

Illegale dieren vormen gevaar voor gezondheid

Afgezien van het feit dat de populatie van bepaalde diersoorten in het gedrang komt door illegale handel, vormen deze ook nog eens een geducht gevaar voor de gezondheid. Bepaalde dieren kunnen namelijk ziekten overbrengen op de mens en andere dieren.

Deze onderzoeken worden gedaan voor Ravon. Ravon zet zich in om alles over de Nederlandse reptielen en amphibiën populatie in kaart te brengen. Je kunt Ravon steunen via hun website. Klik op het logo om naar de website te gaan van Ravon.

Lees Verder