Amfibieën wereldwijd met uitsterven bedreigd

Amfibieën wereldwijd met uitsterven bedreigd

Wereldwijd wordt eenderde van de amfibieën bedreigd met uitsterven. Tot deze conclusie zijn de ruim 700 medewerkers van het IUCN Species Survival Commission (SSC) gekomen tijdens een speciaal onderzoek naar met uitsterven bedreigde diersoorten.

Leefgebied bepalend voor de overlevingskansen van amfibieën

Amfibieën en reptielen leven wereldwijd in vergelijkbare gebieden en kunnen daardoor relatief makkelijk bestudeert worden door onderzoekers. Daarnaast zijn deze twee groepen bijzonder afhankelijk van een goed leefgebied, aangezien zij door hun terrestrische en/ of semi-aquatische levenswijze niet over de mogelijkheid beschikken om een grote afstand te overbruggen om elders te gaan leven. Alhoewel de afname van amfibieën aan diverse omstandigheden geweten kan worden, waaronder een veranderend klimaat, het beschikbare voedsel en het aantal natuurlijke vijanden is een significante afname van het aantal reptielen en amfibieën te zien op de Red List gepubliceerd door het IUCN.

Sterke daling amfibieën

Van de tot nu toe bekende 5743 soorten kikkers, salamanders en padden worden nu reeds 1856 met uitsterven bedreigt, terwijl sinds 1980 reeds 9 soorten uitgestorven zijn. Voor de onderzoekers zijn dit alarmerende getallen omdat amfibieën afhankelijk zijn van een schoon milieu, wat betekend dat de afname op een toenemende milieuvervuiling verwijst. Daarnaast echter blijken veel gevallen van sterfte onder amfibieën te wijten aan een bepaalde schimmel en niet te achterhalen oorzaken. De grote afname en bedreiging tot afname heeft erin geresulteerd dat onderzoekers om de drie jaar een grootschalig onderzoek in willen stellen naar het aantal amfibieën.